Vagtfirma Sjælland og København

Vi leverer vagter til enhver lejlighed på hele Sjælland samt i København. Vi løser også opgaver med kort varsel.

Sikkerhedsvagt • Lukkerunde og tilsyn • Festvagt • Livvagt • Vagter på byggepladser • Centervagt • Hundevagt • Messevagt • Hotel security • Bevogtning af udstyr

Tlf. 32 10 50 10
Mail: vagt-nsj@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Autoriseret vagtselskab

Vi er et autoriseret vagtselskab med alle tilladelser i orden og fuld forsikret.
Alle vores medarbejdere har bestået vagtuddannelsen og er sikkerhedsgodkendt af
Nordsjællands politi. Du kan derfor trygt lade os stå for sikkerheden.


Sikkerhedsvagt

Behovet for en sikkerhedsvagt kan opstå hvis jeres medarbejdere udsættes for vold, trusler,
chikane eller andre former for krænkende adfærd fra borgere eller kunder.
Sikkerhedsvagtens tilstedeværelse sikrer at det igen bliver trygt og sikkert at gå på arbejde.
Sikkerhedsvagten er uddannet i konfliktanalyse og selvforsvar, og arbejder målrettet og systematisk
med at nedtrappe konflikter før de eskalerer.
Sikkerhedsvagten kan også bevogte bygninger og udstyr om natten som kan være mål for indbrud og hærværk.

Kontakt os: 32 10 50 10.

Stationær vagt

Vi kan bevogte byggepladser, messer, udstillinger og lokaliteter som kan være mål for tyveri og indbrud.
Vagten fører opsyn med stedet og sikrer at ingen uvedkommende får adgang.
Vagten kan evt. starte med at gå en lukkerunde hvor alle døre, vinduer og porte aflåses, og herefter overgå til fast bevogtning og opsyn med området.

Centervagt og butiksvagt

Butiksvagten fører opsyn med forretningen og er via sin tilstedeværelse med til at forebygge svind, uro og butikstyveri.
Vagten er trænet i at spotte mistænkelige personer og butikstyve. Vagten kan foretage tilbageholdelser af butikstyve
og anmelde forholdet til politiet. Desuden kan vagten åbne og lukke butikscenteret samt hjælpe kunder med at finde vej.

Vagter til byggepladser

En byggepladsvagt sikrer at byggesagen ikke bliver forsinket af forhold som indbrud, vandskade og brand.
Byggepladsvagten lukker alle porte, døre og vinduer samt slukker kaffemaskiner og lys.
Vagten kan enten opholde sig fast på byggepladsen hele natten eller gå en lukkerunde hver aften når
håndværkerne har forladt pladsen.

Vi opsætter gerne "VAGT" og "ALARM" skilte på hegnet rundt om byggepladsen.

Messevagt

Messe- og eventvagterne står for at bemande indgange og branddøre så uvedkommende ikke får adgang til messen via
ubevogtede udgange samt at alle der går ind på messen har gyldigt adgangskort eller armbånd.
Vi kan desuden levere runderende messevagter som fører opsyn med lokaliteten inden- og udendørs.
Vores nattevagter sikrer at messen ikke bliver udsat for tyveri og indbrud.

Installation af alarmanlæg og alarmpatrulje

Vi leverer og monterer tyverialarmanlæg, ABA brandalarmanlæg og kameraovervågningssystemer.
Vi kan desuden reagere på tyveri- og teknikalarmer og sende nærmeste alarmpatrulje.
Hvis der er indbrud når alarmpatruljen kommer frem, vil politiet straks blive underrettet.
Vagten dækker knuste ruder af og genetablerer sikkerheden samt sørger for at tyverialarmen er
tilkoblet inden han kører fra stedet igen.

Patruljevagt

Vores patruljeafdeling har vagtbiler på gaden 24 timer i døgnet.
Vagterne tilknyttet patruljeafdelingen fører tilsyn med indbrudsramte
virksomheder i aften- og nattetimerne, går lukkerunder på kursuscentre,
uddannelsesinstitutioner, butikker og produktionsvirksomheder m.fl.
Vagterne sørger for at alle døre og vinduer er lukket og låse
at kaffemaskiner er slukket samt at tyverialarmen er tilkoblet

Telefon: 32 10 50 10

Festvagtopgaver løses for gymnasier
i Nordsjælland og København

Vores dørmandsafdeling løser festvagtopgaver for gymnasier og andre
uddannelsesinstitutioner. Elevernes studiekort kontrolleres, for at
sikre at uvedkommende ikke får adgang til festen, elevernes tasker
visiteres for at sikre skolens barsalg og vagterne er uddannet til at
håndtere konflikter og førstehjælpsopgaver på en professionel måde.

Telefon: 32 10 50 10

Ambassade sikkerhed (diplomatic security)

Vi leverer professionelle ambassadevagter til indendørs-
og udendørs bevogtning, K9 hundevagter og adgangskontrol med
metaldetektorscreening. Yder beskyttelse til ambassader, konsulater,
kulturinstitutioner og diplomaters privatboliger. Samt responsteam.

Telefon: 32 10 50 10

Vagtfirma og alarmfirma i Nordsjælland

Vi dækker hele Nordsjælland, 24 timer i døgnet, med både fastvagtopgaver, alarmrespons
og patruljekørsel. Hvilket i praksis betyder at vi løser alle typer af vagtopgaver,
hele døgnet. Og at vi står til rådighed for vores kunder 24 timer i døgnet, 365 dage
om året. Vi bestræber os altid på at yde den højeste kvalitet og service - hele døgnet.

Vagtfirma Gilleleje | Vagtfirma Tisvildeleje | Vagtfirma Helsingør | Vagtfirma Roskilde | Vagtfirma Espergærde | Vagtfirma Nordsjælland

Vagtfirma Sjælland

Vi kan levere fastvagtopgaver på hele Sjælland, også med kort varsel.
Vi leverer kun alarmpatruljekørsel og tilsyn i Nordsjælland, men kan som sagt
levere fastvagter og stationære vagter til opgaver på hele Sjælland.


Brandvagt

Vi leverer brandvagter med uddannelse i brandbekæmpelse.
Brandvagten bærer tydelig uniform/refleksvest med påskriften
BRANDVAGT.
Vores brandvagter er også uddannet i førstehjælp.

Telefon: 32 10 50 10

Vagtfirmaets dækningsområde

Tlf. 32 10 50 10
Vagtfirma, Vagtservice Nordsjælland, Sjælland, vagter til byggepladser og institutioner, Security company sealand, Tølløse, Holbæk, Greve, Køge, Gilleleje, Hundevagtfirma, k9 Security, Helsingør, Køge, Vagtselskab i København, Næstved, Birkerød, Allerød, Frederiksværk, Holte, Hillerød, Rungsted, Nærum, Vagtværn, Hovedstaden, Storkøbenhavn, Frederiksberg, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Rødovre, Hvidovre, Gentofte, Herlev, Gladsaxe, Roskilde, Herlev, Frederikssund, Gymnasievagter, Dørmandsfirma gymnasiefester, Ølstykke, Værløse, Stenløse, Farum, Bagsværd, Søborg, Espergærde, Humlebæk, Rungsted, Vedbæk, Skodsborg, Klampenborg, Charlottenlund, Dørmænd, Patrulje, Security Guard, Tyverialarm, Hellerup, Vaktservice, Vagt Ballerup, Veksø, Hedehusene, Ringsted, Nivå, Hørsholm, Ishøj, Hornbæk, Skævinge, Gørløse, Værløse, Vanløse